Hajózástörténet, hajómodellezés és hagyományőrzés

 • Meghalt Kiss Imre

  Életének 68. évében elhunyt Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum nyugalmazott igazgatója, adta hírül a Hír24.hu.

  121054616_4027729363922422_3803052851888473658_n_1.jpgKiss Imre régészet és arab szakon diplomázott, majd ösztöndíjjal Damaszkuszban tanult három éven át. Hazatérte után, 1985-ben külkereskedelemmel kezdett foglalkozni. Multinacionális cégeknél szerzett tapasztalatával 2003-ban pályázott a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) élére. A közgyűjteményi szakma egyik első menedzser igazgatójaként sikeresen állította új pályára az országos gyűjtőkörű múzeumot, miközben kétszer levezényelte a múzeum költöztetését és az épületek átalakítását. Munkatársaival az újszerű kulturális köztér ismérveinek megfelelően pozícionálták intézményüket. 2005-től elindították a KULTEA, 2020-tól a KULTEÁTRUM működtetését, ami példát mutatott a kulturális szolgáltatás fogalmának tágan vett értelmezésében. Utazó kiállításaik jól ismertek országhatáron innen és túl. Az intézmény sokoldalúságát, a digitalizálásban, az élő történelem műfajában, az ismeretátadás és közösségépítés terén elért eredményeit 2014-ben Az Év Múzeuma díjjal ismerte el a szakma.

  Kiss Imre több mint 30 kiállítást jegyzett kurátorként, a kapcsolódó kiadványok is több kiadást megért sikerkönyvekké váltak, ezen kívül a magyar játékkultúra múzeumi területen történő ápolásában is jelentős erőfeszítéseket tett. Ennek szellemében törekedett a témával foglalkozók aktivitásának összefogására, és hosszabb távú célként egy budapesti intézmény létrehozására. Társadalmi szerepvállalásában jelentős részt kapott a Pulszky Társaságban végzett tevékenysége. 2011–2015 között alelnök volt, 2019 óta az ellenőrző bizottság elnökeként erősíti a vezetőség munkáját. Legnagyobb hatású kezdeményezése a Múzeumi Szakma Kocsmája, amely hosszú időn át informális kereteket adott a találkozásra, szakmai beszélgetésekre. Bábáskodott a FIAT megalakulásánál és szorgalmazta, majd tevőlegesen támogatta a Senior Tagozat megalakítását. 2022-ben a Pulszky Társaság Éri István díjával, illetve a Pro Ludo díjjal tüntették ki.

  Egyesületünk számára 2011-ben nyílt lehetőség a közös munkára Kiss Imrével, amikor felkérésére egyesületünk elnöke, dr. Balogh Tamás tartott előadást a Múzeumi Szakma Kocsmája résztvevői előtt arról, hogy hogyan jelenik meg a "Hajózás a múzeumi világban". Kiss Imre ekkor fogalmazta meg a magyar kereskedelmi tengerhajózás vendéglátóipari vonatkozásait bemutatni hivatott időszaki kiállítás gondolatát, amely végül 2021-ben valósulhatott meg az MKVM és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésében, egyesületünk és az általunk szervezett további kiállítók (dr. Balogh Tamás, dr. Hüvös Ferenc, Székely László, Tanító Kálmán, Völgyi Péterné dr. Reich Márta) közreműködésével, "Fiume, kapu a nagyvilágra" címmel.

  Kiss Imre közvetlen embersége, szakmai alapossága és lelkiismeretessége miatt könnyű és jó volt együtt dolgozni vele. Örökbecsű gondolatai velünk maradnak:

  "Az egyszerű, átlátható és hatékony módszerek híve vagyok;  valamint  a hierarchikus, és ezért sokszor fennhéjázó és megalázó, viselkedéssel szemben a csapatszellemet, a lapos szervezetet és az igy meghozható gyors és követhető döntéseket részesítem előnyben. Megszállottan hiszem, hogy az egyenrangú felek együttműködése hozza meg a kívánt eredményt és biztosítja azt a légkört, amiben érdemes dolgozni. Alapelveimet a következő három fogalom köré tudom rendezni: kölcsönösség, következetesség és közvetlenség. A három együttes és harmonikus megnyilvánulása, egyik vagy másik szükség szerinti elsődlegessége, kiegyensúlyozott és kitartóan kimagasló eredményeket tud megteremteni. [...] Ha nyitott szemmel (és szívvel!)  élünk a világban, a tanulságok mellett újabb és újabb ötletek is megtalálják az embert, a „téma az utcán hever” csak le kell hajolni érte. [...] s, hogy kik inspirálnak? Mindenki, legyen  akár egy lelkes látogató vagy önkéntes,  egy megszállott gyűjtő vagy éppen egy kitartó és dolgos kolléga, aki hasonló hittel néz a szemünkbe és vállvetve tesz az ügy érdekében."

  Köszönjük, hogy megismerhettük, s hogy életműve inspirációt jelenthetett számunkra is! Nem felejtjük.

További hírek blogunkból

A TIT HMHE-ről röviden

A TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub 1979-ben alakult meg és 1981-ben belépett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatba, amelynek karakterét a személyességre építő tudományos ismeretek terjesztése adja.

A Klub teljes mértékben azonosult a TIT azon célkitűzésével, hogy közérdeklődésre számot tartó témakörökben ismeretterjesztő, kulturális, kisközösségi és szabadidős programokat rendezzen. Ennek megfelelően programjai az általános, a szakmai, és a tudományos igényű hajózástörténeti műveltség megalapozását és elmélyítését szolgálják változatos tartalmi és formai eszközök felhasználásával.

Tevékenységünk kezdettől fogva kettős: egyrészt a hazai és a nemzetközi kereskedelmi- és hadihajózással kapcsolatos ismeretek gyűjtése és magas szintű átadása, ismeretterjesztő tevékenység folytatása; másrészt a kapcsolódó hazai modellező tevékenység támogatása, a hajómodellezés iránt érdeklődők ismereteinek, gyakorlati készségének fejlesztése.

1990-ben a TIT Természettudományi Társulat jogutódjaként létrejött a TIT Stúdió Egyesület, amely a hagyományokra építve szélesítette tevékenységi körét. Ezek közé tartozik a tudománybarát hobbi klubok működtetése, amelyek a legszélesebb korosztályi rétegek számára biztosítják a természet és történettudományi ismeretek elmélyítését: előadássorozatok, tudományos és hobbi kiállítások, gyűjtő utak, börzék szaktanácsadások, családi és szabadidős programok keretében és kiadványok megjelentetésével. Programjainak köszönhetően Klubunk az új intézmény struktúrában is életképesnek bizonyult.

2009-ben Klubunk tagsága elhatározta, hogy – a magyar „hajóséletben” elsőként a szétforgácsolt erőforrások egyesítésére – új Egyesületet alapít a Császári és Királyi Haditengerészet Egyesülettel közösen. A TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület, röviden TIT HMHE 2010. januárjában alakult meg.

Az egyesület teljes bemutatkozása