Hajózástörténet, hajómodellezés és hagyományőrzés

 • Születésnap Zebegényben

  2014. július 12-én ünnepelte alapításának harmincadik évfordulóját partnerszervezetünk, a Zebegényi Hajózási Múzeum. Farkas Vince hajóskapitány, gyűjteményalapító munkájára leánya, Farkas Judith (egyesületünk megbecsült tagja) emlékezett beszédében, amelyben felvázolta az egykori kapitány megpróbáltatásokkal teli életútját, a nehézségeken őt és családját átsegítő, kitartó és energikus, humorral és alkotókészséggel teli személyiségét, s nem utolsó sorban az 1984-es múzeumalapítás nehézségeit.

  Az ünnepségen a családtagok mellett megjelentek a barátok, tisztelők (másokkal együtt Völgyi Péterné, dr. Reich Márta, a TITANIC túlélőit mentő CARPATHIA hajóorvosa, Dr. Lengyel Árpád unokája, Bőzsöny Ferenc nyelvész, előadóművész, tanár, a Magyar Rádió főbemondója, a Magyar Tengerészek Egyesületének tagjai és Méder Áron vitorlázó), a múzeum munkáját segítők, köztük egyesületünk tagjai, akik az egykori "Modellezés" c. folyóirat 1984-es és 1987-es számaiban megjelent, a múzeumról beszámoló, egyesületünk akkori vezetője, Serényi Péter által készített cikkek egy eredeti példányát ajándékozták a múzeumnak (Hocza István tagtársunk gyűjtése).

  A rendezvényen a múzeumalapítás mellett az idén száz eszendeje kitört első világháború tengerészeti eseményeiről is megemlékeztek. Egyesületünk elnöke, dr. Balogh Tamás, röviden felelevenítette az osztrák-magyar haditengerészet főbb háborús akcióit, s beszámolt a januárban meghírdetett centenáriumi programsorozatunk (http://hajosnep.blog.hu/2014/01/17/sajtotajekoztatonk_a_szent_istvan_csatahajo_vizrebocsatasanak_centenariuman) keretében megtervezett első világháborús tengerészeti vándorkiállításunk közelgő megnyitójáról, s a tengeri háború osztrák-magyar tengerészeti eseményeit napról napra bemutató honlap július 28-án, a háború kitörésének századik évfordulóján esedékes elindításáról.

  Végül fiatal előadóművészek tárogatómuzsikája és dalai tették igazán kellemessé a délutánt, amelyet a dél-amerikai folklórnak a hajdani múzeumalapító, Farkas Vince által kedvelt dallamait megszólaltató perui együttes előadása és a baráti beszélgetéssel egybekötött finom vacsora zárt.

  Búcsúzóul Farkas Judith emléklapokat adott át a megjelenteknek, s külön elismerő oklevelet azok számára, akik a múzeumnak a 2014. februárjában a budapesti Boat Show-n való vendégszereplése (http://hajosnep.blog.hu/2014/02/03/tagjaink_kiallitasa_az_international_boat_show_kiserorendezvenye) megszervezésében és kivitelezésében közreműködtek.

  000a.JPG

  Boldog születésnapot, további eredményes munkát kívánunk!

  A rendezvényről készített fotók megtekinthetők a következő linkre kattintva:

  http://indafoto.hu/tit-hmhe/zebegenyi_hajozasi_muzeum_30_s

További hírek blogunkból

A TIT HMHE-ről röviden

A TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub 1979-ben alakult meg és 1981-ben belépett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatba, amelynek karakterét a személyességre építő tudományos ismeretek terjesztése adja.

A Klub teljes mértékben azonosult a TIT azon célkitűzésével, hogy közérdeklődésre számot tartó témakörökben ismeretterjesztő, kulturális, kisközösségi és szabadidős programokat rendezzen. Ennek megfelelően programjai az általános, a szakmai, és a tudományos igényű hajózástörténeti műveltség megalapozását és elmélyítését szolgálják változatos tartalmi és formai eszközök felhasználásával.

Tevékenységünk kezdettől fogva kettős: egyrészt a hazai és a nemzetközi kereskedelmi- és hadihajózással kapcsolatos ismeretek gyűjtése és magas szintű átadása, ismeretterjesztő tevékenység folytatása; másrészt a kapcsolódó hazai modellező tevékenység támogatása, a hajómodellezés iránt érdeklődők ismereteinek, gyakorlati készségének fejlesztése.

1990-ben a TIT Természettudományi Társulat jogutódjaként létrejött a TIT Stúdió Egyesület, amely a hagyományokra építve szélesítette tevékenységi körét. Ezek közé tartozik a tudománybarát hobbi klubok működtetése, amelyek a legszélesebb korosztályi rétegek számára biztosítják a természet és történettudományi ismeretek elmélyítését: előadássorozatok, tudományos és hobbi kiállítások, gyűjtő utak, börzék szaktanácsadások, családi és szabadidős programok keretében és kiadványok megjelentetésével. Programjainak köszönhetően Klubunk az új intézmény struktúrában is életképesnek bizonyult.

2009-ben Klubunk tagsága elhatározta, hogy – a magyar „hajóséletben” elsőként a szétforgácsolt erőforrások egyesítésére – új Egyesületet alapít a Császári és Királyi Haditengerészet Egyesülettel közösen. A TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület, röviden TIT HMHE 2010. januárjában alakult meg.

Az egyesület teljes bemutatkozása